Praktische informatie voor ouders

Beste (nieuwe) ouders,

We zijn ons ervan bewust dat het nogal spannend is wanneer u een nieuwe school binnen stapt. Hoe laat worden we op school verwacht? Waar kan ik de kinderen ophalen? Mogen we mee naar binnen? Dit zijn veel gestelde vragen waarop we hierbij antwoord willen geven. Tenzij anders aangegeven geldt deze informatie voor alle groepen.

Schooltijden
Voor alle groepen is er een continurooster. Van maandag tot en met vrijdag start de school om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur.

Wegbrengen en ophalen
Vanaf 8.20 uur zijn de deuren open en mag u mee naar de klas lopen. Daarbij hoeft u niet te wachten op een zoemer.
U kunt uw kind dan nog even een fijne schooldag wensen en het kind voor die dag uitzwaaien. Het mee naar de klas lopen bouwen we vanaf groep 3 langzaam af.
Wanneer u uw kinderen komt ophalen om 14.00 uur dan kunt u hen op het schoolplein opwachten. De groepsleerkracht komt samen met de kinderen naar buiten. Als u dan bijvoorbeeld nog vragen aan de groepsleerkracht heeft, dan kunt u hem of haar direct aanspreken.

 

Afspraak maken

Cookie instellingen