“De ligging van de Zuidstroom is ideaal.”

“Drie van onze kinderen krijgen op dit moment les op basisschool de Zuidstroom in Venlo-Zuid. En dat is fijn. In die zin fijn omdat wij er ons, als ouders, heel vertrouwd bij voelen. En niet alleen omdat we zelf in Venlo-Zuid wonen.

Het vernieuwde schoolgebouw van de Zuidstroom is namelijk een kleinschalige, op de toekomstgerichte, basisschool waar ouders weinig moeite zullen ondervinden om alle teamleden van de school goed te leren kennen.

De leerkrachten en alle overige teamleden zijn goed zichtbaar naar buiten toe en allemaal heel betrokken richting kind en ouders. Dit vinden wij een groot pluspunt. Er heerst een ongedwongen maar tevens veilige sfeer. Dat geeft een fijn gevoel waardoor onze kinderen er ook heel graag naar toe gaan.

De ligging van de Zuidstroom is ideaal en er is goed nagedacht over de infrastructuur. Het brengen en afhalen van de kinderen met de auto maakt het allemaal een stuk makkelijker en veiliger. Er zijn altijd een of meerdere leerkrachten dan wel leidinggevenden in zicht. Dit werkt m.b.t. de onderlinge communicatie drempelverlagend voor alle ouders, waardoor ouders sneller contact maken met de vertrouwde gezichten van de teamleden.

Behalve het vertrouwde en veilige gevoel is er veel individuele aandacht voor het kind én voor de ouders. Wij worden bij vele kind-ouder activiteiten betrokken en dat geeft een gevoel van saamhorigheid met de andere ouders en met de leerkrachten. Gespreksmomenten zijn er meer dan genoeg, waardoor wij als ouders geen enkele keer spijt hebben gehad dat onze kinderen op basisschool de Zuidstroom op hun toekomst worden voorbereid.”

Tasilo, vader van Jaël, Janoa en Ilayah

Cookie instellingen